Kurikan Perussuomalaisten tiedotteet

Valtuustoaloite yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi

Torstai 28.5.2015 klo 14:30

Valtuustoaloite yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi

Jalasjärven kunta liittyy Kurikan kaupunkiin 1.1.2016 lukien. Samalla voimaan astuu uuden Kurikan kaupungin henkilöstöä koskeva lakiin perustuva viiden vuoden irtisanomissuoja, jonka aikana henkilöstön määrän sopeuttaminen on huomattavasti hankalampaa kuin ennen irtisanomissuojan voimaanastumista.

 

Kuntatyönantajien 17.12.2014 julkaiseman tiedon mukaan yhteistoimintaneuvotteluita kuntakentällä säästötoimenpiteitä koskien on vuonna 2014 käyty 92 kpl. Tänä vuonna niitä ennakoidaan käytävän ainakin 58 kunnassa tai kuntayhtymässä. Yhteistoimintaneuvottelut johtivat vuonna 2014 lomautuksiin 29 kunnassa tai kuntayhtymässä ja taloudellisin perustein tapahtuvaan irtisanomiseen 30 kunnassa tai kuntayhtymässä. Yt-menettelyjen piirissä oli vuonna 2014 lähes puolet kunta-alan henkilöstöstä.

 

Uuden Kurikan talous on liitossopimuksen mukaisesti suunniteltu rahoitettavaksi tuloverojen osalta 20 prosentin kunnallisella tuloveroprosentilla. Vuosittainen investointiraja on asetettu sopimuksessa kuuteen miljoonaan euroon, mutta raja ei koske kunnallisia tytäryhtiöitä, vaikka uudessa kuntalaissa alijäämän kattamisvelvoite koskee kuntakonsernia kokonaisuudessaan. Liitoksen myötä Kurikan lainakanta kasvaa merkittävästi ja myös lainojen takaisinmaksu tuo ennen kokemattomia paineita Kurikan talouteen. Kuntatalouteen tulee kohdistumaan myös todennäköisesti entisten säästöjen lisäksi uusia säästötoimenpiteitä valtiovallan taholta.

 

Mikäli kuntalaisille kuntaliitossopimuksessa annetuista keskeisistä lupauksista halutaan pitää kiinni, tarkoittaa se käytännössä sitä, että Kurikan päättäjien ja hallinnon on velvollisuus yhdessä kaupungin henkilöstön kanssa käydä läpi mahdollisuudet supistaa kunnan henkilöstömäärää. On oletettavaa, että ainakin hallinnosta voidaan kuntaliitoksen myötä säästää henkilöstömenoissa, koska kaikille työntekijöille ei välttämättä löydy tehtävää. Luonnollisesti asiassa olisi tehtävä yhteistyötä nykyisen Jalasjärven kunnan kanssa, joka sekään ei käsityksemme mukaan voi ummistaa silmiään nyt muodostuvalta tilanteelta.

 

Me allekirjoittaneet Kurikan kaupungin kaupunginvaltuutetut esitämmekin, että Kurikan kaupunki ensitilassa käynnistää henkilöstöään koskevat yhteistoimintaneuvottelut yhteistyössä Jalasjärven kunnan kanssa, jonka toivomme omalta osaltaan myös käynnistävän vastaavan prosessin.

Avainsanat: valtuustoaloite, kuntaliitos, kurikka, jallasjärvi