Kurikan Perussuomalaisten tiedotteet

Neuvoa-antava kansanäänestys kuntaliitoksesta

Lauantai 8.2.2014 - Vesa-Matti Saarakkala


Neuvoa-antava kansanäänestys kuntaliitoksesta

Kurikassa kerättiin syksyllä 2013 aloite neuvoa-antavan kunnallisen kansanäänestyksen järjestämiseksi Kurikassa Kurikan ja Jalasjärven mahdollisesta kuntaliitoksesta. Aloitteen allekirjoitti 890 äänioikeutettua kurikkalaista n. 16 tunnissa. Näin ollen aloite sai taakseen kuntalain vaatimat vähintään 5 % äänioikeutetuista kuntalaisista, jolloin valtuuston on käsiteltävä asia viipymättä. Aloite jätettiin valtuuston kokouksessa 25.11.2013, kun kuntaliitoskeskustelut toden teolla käynnistyivät. Valtuusto päättää nyt maanantaina 10.2.2014, järjestetäänkö äänestys.

Yle kysyi kunnallisvaalien 2012 alla vaalikoneessaan ehdokkaiden kantaa kansanäänestyksen järjestämiseen. Kurikan 43 valtuutetusta vaalikoneeseen vastasi 25. Yksi vaalikoneen väite oli seuraava: ”Jos kuntani olisi lähitulevaisuudessa lähdössä kuntaliitokseen, asiasta tulisi järjestää kunnassani neuvoa-antava kansanäänestys.” Vastausvaihtoehdot olivat: täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, ei osaa sanoa, jokseenkin eri mieltä ja täysin eri mieltä.

Täysin samaa mieltä väittämästä ovat: Esa Kallio (ps), Arja Kananoja (kesk), Mauri Kananoja (kesk), Pekka Koskinen (kok), Eija Marttila (kesk), Juha Mikkilä (kesk), Pauliina Niemi (kok), Veli-Matti Penttilä (kok), Erkki Riippi (ps), Vesa-Matti Saarakkala (ps), Mikko Säntti (kok) ja Jani Uusi-Kakkuri (ps).

Jokseenkin samaa mieltä ovat: Rami Ala-Nisula (kesk), Minna Leppinen (kok), Kirsti Lähdesmäki (sd) Matti Ollila (kesk) ja Margit Parkkamäki (sd).
 
Ei osaa sanoa: Jukka Ala-Luopa (kesk) ja Raija Hakola (kesk).

Jokseenkin eri mieltä ovat: Anna-Liisa Myllymäki (kok), Voitto Parkkonen (sd), Eeva Perttula (kok), Mikko Peräaho (kd), Anne Vuori (kesk).

Täysin eri mieltä on: Olli Kangas (kesk).

Kaupunginhallituksen enemmistö esittää nyt äänin 8-3 valtuustolle, että kansanäänestystä ei järjestettäisikään. Tätä kantaa kaupunginhallitukselle esitti määräaikainen kaupunginjohtaja Paavo Tyrväinen, joka oli käynyt asiasta Kuntaliiton kanssa viestienvaihtoa, tiedustellen kaupunginhallituksen enemmistön tuella vaihtoehtoa kansanäänestykselle kuntalaisten kuulemiseksi. Sellaiseksi hän tarjosi internetissä toteutettavaa kuntalaiskyselyä. Toisin kuin kansanäänestyksessä, jossa vastausvaihtoehdot siihen, tulisiko Kurikan valtuuston hyväksyä Jalasjärven liittyminen Kurikkaan, ovat: ”Kyllä”, ”Ei” tai ”Ei osaa sanoa”, kuntalaiskyselyssä saatetaan kysyä monenlaisia kysymyksiä, ja näin johdatella vastaajaa. Kysymyksenasettelulla ja vastausvaihtoehtojen kirjolla voidaan asiassa pelata niin, että saadaan vastauksissa aikaan esimerkiksi suurella todennäköisyydellä niin suuri hajonta, ettei vastauksista voida tehdä mitään selkeitä johtopäätöksiä. Myöskään kyselyn luotettavuus ei ole välttämättä samaa tasoa kuin virallisten ja laaja-alaisten vaalilautakuntien laskiessa kansanäänestyksessä annetut äänet.

Kuntaliitto ei ole ottanut kantaa kansanäänestystä vastaan tai kuntalaiskyselyn puolesta, vaan vastannut vain Tyrväisen kysymyksiin, mitä muita vaihtoehtoja kuin kansanäänestys kuntalaisten kuulemiseksi on. Näin ollen Kuntaliiton selän taakse on turha mennä. Ihmettelen, että kaupunginhallituksen enemmistön mielestä kuntalaiset kelpaavat kyllä äänestämään heitä valtuutetuiksi, mutta eivät muka osaisi vastata kuntaliitoskansanäänestyksessä: Kyllä, Ei tai Ei osaa sanoa.

Korostan, että Kurikalla ei ole taloudellista eikä lainsäädännöllistä pakkoa tehdä kuntaliitosta, eikä Jalasjärvi päätä puolestamme. Me emme ole Jalasjärven osapuolena valtioneuvoston määräämässä erityisessä kuntajakoselvityksessä, toisin kuin Seinäjoki, joka on siis ainoa kunta, johon Jalasjärvi voidaan pakottaa valtion taholta liittymään. Kurikkalaiset voivat itsenäisesti päättää, tehdäänkö kuntaliitos vai ei. Asiaan liittyvää sote-lainsäädäntöä ei ole olemassa eikä myöskään laillista vaatimusta 20 000 asukkaan väestöpohjasta. Kunta- ja sote-uudistukset ovat pahasti kesken ja voivat muuttua vielä moneen kertaan. Eduskunnan perustuslakivaliokunta lopulta punnitsee hallituksen tulevien esitysten perustuslainmukaisuuden. Sote-uudistuksen lopullinen sisältö tiedetään aikaisintaan ensi kesänä. Sote-uudistuksen väestöpohjavelvoitteissa ja isäntäkuntamallissa on laajalla rintamalla asiantuntijoiden toimesta ennustettu olevan pahoja perustuslaillisia ongelmia. Siksi Kurikan kannattaisikin nyt pidättäytyä kuntaliitoksista. Muualla Suomessa odotetaan nyt rauhassa, mutta Kurikassa hosutaan suorastaan hulluna asian kanssa Jalasjärven kriisikunta-asemasta ja aikataulusta johtuen. Kuntaliitoksessa on aina kyse peruuttamattomasta valinnasta.

 

Vesa-Matti Saarakkala

kaupunginvaltuutettu, kansanedustaja (ps)

perustuslakivaliokunnan jäsen

Avainsanat: kurikka, kansanäänestys