Kurikan Perussuomalaisten tiedotteet

Aloite kansanäänestyksestä kuntaliitoksia koskien

Tiistai 26.11.2013 klo 14:00 - Kurikan PS


Kurikan kaupunginvaltuuston enemmistö päätti 24.9.2012 käynnistää kuntarakenneselvityksen Seinäjoen ja Jalasjärven kanssa.

Valtuustoseminaarissa 16.8.2013 meille Kurikan kaupunginvaltuutetuille esiteltiin mm. selvityksen jatkon aikatauluja. Kävi ilmi, että päätöksiä mahdollisia kuntaliitoksia koskien on tarkoitus tehdä helmi-maaliskuussa 2014 eli noin kuuden kuukauden päästä. Suunnitelmaan ei tällä hetkellä kuulu kuntalaisten kuulemista neuvoa-antavin kunnallisin kansanäänestyksin, vaikka kuntalain 30 § mahdollistaa kansanäänestysten järjestämisen.

Tämä on hätkähdyttävää, kun ottaa huomioon, että ennen 28.10.2012 pidettyjä kunnallisvaaleja lähes kaikki valituksi tulleet kaupunginvaltuutetut halusivat säilyttää Kurikan itsenäisenä. Maan hallituksen sote-uudistus, jolla kuntaliitoksia perustellaan, on täysin vaiheessa. Siitä ei ole olemassa hallituksen esitystä ja jos se ensi kesänä syntyy, edessä on vielä sen tarkka perustuslainmukaisuuden arviointi. Esitys isäntä- ja vastuukuntineen saattaa pysähtyä perustuslakiin. Pääosa alan asiantuntijoista vastustaa hahmoteltua sote-uudistusta jo nyt toimimattomana ja mahdottomana, eikä sote-uudistus nauti suurta suosiota edes hallituspuolueiden kansanedustajien keskuudessa. On täysin mahdollista, että ensi kesäksi luvattu hallituksen esitys ei tule toteutumaan hahmotellulla tavalla ja se voi siirtyä myös seuraavien eduskuntavaalien yli. Tuolloin esitys menisi täysin uusiksi.

On joka tapauksessa mielestäni täysin selvää, että mikäli Kurikka aikoo tehdä kuntaliitoksia ilman, että kuntaliitoksessa perusteena mahdollisesti käytettävää sote-uudistusta on eduskunnassa edes hyväksytty, vaatii tämä kuntalaisten kuulemista. Kun olen valtakunnan tasolla kertonut eri puolueiden edustajille Kurikan tilanteesta, ovat lähes kaikki pitäneet Kurikan kiirettä liitosten kanssa täysin käsittämättömänä.

Käynnissä olevassa kuntalain kokonaisuudistuksen parlamentaarisessa seurantaryhmässä, jonka jäsen olen, pohditaan jatkuvasti, miten lisätä kuntalaisten osallistumista päätöksentekoon ja yksi väline ainakin isoissa ja peruuttamattomissa asioissa on juuri neuvoa-antavan kunnallisen kansanäänestyksen järjestäminen.

Keräämme lähipäivinä äänioikeutettujen kurikkalaisten allekirjoituksia kansanäänestysaloitteeseemme. Tavoitteena on saada kasaan 5 % äänioikeutettujen kurikkalaisten allekirjoituksia, jolloin Kurikan kaupunginvaltuusto joutuu kuntalain 31 §:n mukaan käsittelemään aloitteen, joka kuuluu seuraavasti: ”Me allekirjoittaneet Kurikan kaupungin asukkaat esitämme Kurikan kaupunginvaltuustolle, että Kurikan, Jalasjärven ja Seinäjoen ja/tai Kurikan ja Jalasjärven mahdollisesta kuntaliitoksesta järjestetään Kurikassa

Kurikassa 26.8.2013

Vesa-Matti Saarakkala